КАКВО КАЗВА ЦВЕТЪТ НА ВАШИЯ ДОМ ЗА ВАС?

Разгледайте различните стаи на вашия дом. Може би сте избрали бледосиня или морска зелена баня или изгорял жълт салон – залез слънце, но независимо от цветовете, които сте избрали, те всъщност казват повече за вас, отколкото вероятно си мислите. Ние всички тълкуваме цветовете по напълно различен начин и всички знаем, че определени цветове ще ни …

Психология на рисунките и драсканиците при деца и възрастни

Най-простите рисунки отразяват нашия характер, темперамент и настроение. Психологията и психиатрията отдавна използват молив и лист хартия, за да научат много за човека, неговите проблеми и да изберат правилната стратегия за лечение. Рисунките, направени от възрастен, могат да показват проблеми в личния живот, работата, радостно или тъжно настроение. Особено ценни са скиците, които човек рисува …