На две куки,Плетива

Разчитане на схеми и модели за плетене на две игли ( I – ЧАСТ )

Разчитане на схеми (графики) представени със символи.

Схемите за плетене на две игли са представени като инструкции, които описват как да се изплете даден модел със стандартни символи и съкращения.

Използването на символи улеснява много описването на даден модел, а и неговото разчитане. Всеки символ в графиката представлява дадена бримка, която се изплита само по един, точно определен начин.

Макар понякога да се срещат леки разминавания при различните дизайнери, в таблицата по-долу са изброени стандартните символи използвани в схемите за плетене на две игли.

Основни символи


1

 

– лицева бримка (л.бр.) – основна бримка в плетенето на две игли – получава се гладка страна от лицевата част и релефна от опаковата (огледална на опаковата бримка) Плете се лицева бримка от лицевата страна и опакова бримка от опаковата страна на плетката.

 

 


2

 

– опакова бримка (о.бр.) основна бримка в плетенето на две игли – получава се релефна страна от лицевата част и гладка от опаковата (огледална на лицевата бримка) Плете се опакова бримка от лицевата страна и лицева бримка от опаковата страна на плетката.

 


3

 

– изпусната бримка (изп. бр.) при по-сложни плетки и специфичен ефект, който се получава – например, оформяне на цветя между редовете Бримката се изпуска от иглата и се оставя да се разплете.

 


4

– лицева превита бримка (л.прев.бр.) с тази бримка се плете близка на лицевата плетка, но е по-интересна, тъй като самите бримки са леко усукани Лицева бримка, която е изплетена през задната част (тази, която е зад иглата) – получава се т.нар. превита лицева бримка.

 


5– опакова превита бримка (о.прев.бр.) с тази бримка се плете близка на опаковата плетка, но е по-интересна, тъй като самите бримки са леко усукани Опакова бримка, която е изплетена през задната част (тази, която е зад иглата) – получава се т.нар. превита опакова бримка.

 

 


6

 

– лицева бримка изплетена отпред и отзад (л.бр. изпл. отпред и отзад) за увеличаване броя на бримките с една Следващата бримка се изплита веднъж като лицева и веднъж като превита лицева (в задната част на бримката).

 

 


7

 

– две лицеви бримки изплетени заедно (2 л.бр. изпл. заедно) за намаляване броя на бримките с една Две лицеви бримки се изплитат заедно като една.

 

 

 


8

 

– две опакови бримки изплетени заедно (2 о.бр. изпл. заедно) за намаляване броя на бримките с една Две опакови бримки се изплитат заедно като една.

 

 


 

9

 

– три лицеви бримки изплетени заедно (3 л.бр. изпл. заедно) за намаляване броя на бримките с две. Три лицеви бримки се изплитат заедно като една.

 

 


 

10

 

– три опакови бримки изплетени заедно (3 о.бр. изпл. заедно) за намаляване броя на бримките с две. Три опакови бримки се изплитат заедно като една.

 

 

 


 

11

 

– наддаване с една бримка (надд. 1 бр.) за увеличаване броя на бримките с една. С помощта на дясната игла се повдига конеца между последната изплетена бримка на дясната игла и тази, която следва да се изплете от лявата; след това този конец се поставя на лявата игла и се изплита като лицева бримка.

 

 


12

 

– прехвърлят се две бримки лицево и се изплитат лицево през задната част (прехв. 2 бр. лицево и ги изпл. лиц. през задната част) за намаляване броя на бримките с една. Прехвърляме две бримки една след друга от лявата на дясната игла в посока все едно ще ги изплитаме лицево; след това ги връщаме на лявата игла и ги изплитаме заедно лицево през задната част на двете бримки.

 


 

13

 

– прехвърлят се две бримки лицево и се изплитат опаково през задната част (прехв. 2 бр. лицево и ги изпл. оп. през задната част) за намаляване броя на бримките с една Прехвърляме две бримки една след друга от лявата на дясната игла в посока все едно ще ги изплитаме лицево; след това ги връщаме на лявата игла и ги изплитаме заедно опаково през задната част на двете бримки.

 


 

14

 

– прехвърля се една бримка с преждата пред плетивото (прехв. 1 бр. с преждата отпред) за прехвърляне на бримки без да се изплитат. Използва се най-често при прехвърляне на бримка от лявата на дясната игла – в този случай, докато се прехвърля бримката, конецът се държи пред лявата игла.

 

 


 

15

 

– прехвърля се една бримка с преждата зад плетивото (прехв. 1 бр. с преждата отзад) за прехвърляне на бримки без да се изплитат. Използва се най-често при прехвърляне на бримка от лявата на дясната игла – в този случай, докато се прехвърля бримката, конецът се държи зад лявата игла.

 

 


 

16

 

– намятане (нам.) най-често за оформяне на дупки; за увеличаване на броя на бримките с една Преждата се намята над иглата.

 

 


17

 

– опакова бримка изплетена отпред и отзад (о.бр. изпл. отпред и отзад) за увеличаване броя на бримките с една. Следващата бримка се изплита веднъж като опакова и веднъж като превита опакова (в задната част на бримката).

 

 


Символи за наддаване


1

– намятане (нам.) най-често за оформяне на дупки; за увеличаване на броя на бримките с една. Преждата се намята над иглата.

 

 


 

2

– наддаване с една лицева бримка в ляво (надд. 1 бр. в ляво) за увеличаване на броя на бримките с една От лицевата страна: лявата игла се промушва в посока отред назад под конеца свързващ току що изплетената бримка на дясната игла и следващата бримка за плетене, която е на лявата игла; новата бримка, която се получава се изплита лицево през задната част.

 

 


 

3

 

 

– наддаване с една опакова бримка в ляво (надд. 1 о.бр. в ляво) за увеличаване на броя на бримките с една От опаковата страна: лявата игла се промушва в посока отред назад под конеца свързващ току що изплетената бримка на дясната игла и следващата бримка за плетене, която е на лявата игла; новата бримка, която се получава се изплита опакова през задната част.

 


4

 

– наддаване с една лицева бримка в дясно (надд. 1 бр. в дясно) за увеличаване на броя на бримките с една От лицевата страна: лявата игла се промушва в посока отзад напред под конеца свързващ току що изплетената бримка на дясната игла и следващата бримка за плетене, която е на лявата игла; новата бримка, която се получава се изплита лицево.

 

 


5

 

– наддаване с една опакова бримка в дясно (надд. 1 о.бр. в дясно) за увеличаване на броя на бримките с една От опаковата страна: лявата игла се промушва в посока отзад напред под конеца свързващ току що изплетената бримка на дясната игла и следващата бримка за плетене, която е на лявата игла; новата бримка, която се получава се изплита опаково.

 


6

 

– наддаване с една изтеглена лицева бримка в ляво (надд. с 1 изтеглена л.бр. в ляво) за увеличаване на броя на бримките с една От лицевата страна: бримката се изплита лицева; с лявата игла се захваща лявата част на бримката под току що изплетената бримка (в посока от ляво на дясно без да се усуква); новата бримка се изплита лицева.

 

 


 

7

 

 

– наддаване с една изтеглена опакова бримка в ляво (надд. с 1 изтеглена о.бр. в ляво) за увеличаване на броя на бримките с една. От опаковата страна: бримката се изплита опакова; с лявата игла се захваща в посока отдолу нагоре бримката под току що изплетената бримка ; новата бримка се изплита опакова.

 

 


 

8

 

– наддаване с една изтеглена лицева бримка в дясно (надд. с 1 изтеглена л.бр. в дясно) за увеличаване на броя на бримките с една. От лицевата страна: с дясната игла се захваща дясната част на бримката под бримката, която е на ред да се плете (в посока от дясно на ляво, без да се усуква); нанизва се на лявата бримка; новата бримка се изплита лицева; следващата се плете лицева.

 


 

9

 

– наддаване с една изтеглена опакова бримка в дясно (надд. с 1 изтеглена о.бр. в дясно) за увеличаване на броя на бримките с една. От опаковата страна: с дясната игла се захваща бримката под бримката, която е на ред да се плете (в посока отдолу нагоре); нанизва се на лявата бримка; новата бримка се изплита опакова; следващата се плете опакова.

 

 


 

10

 

 

– наддаване с две бримки централно (надд. с 2 бр. централно) за увеличаване на броя на бримките с две. Изплита се една лицева бримка през задната част на бримката и една лицева бримка през същата бримка, само че в предната част (стандартна лицева); с лявата игла се прави нова бримка, като се взима конеца свързващ двете нови; новата бримка се изплита лицева.

 

 


 

11

 

 

– опакова бримка, изплетена отпред и отзад (о.бр. изпл. отпред и отзад) за увеличаване на броя на бримките с една. Следващата бримка се изплита веднъж като опакова и веднъж като превита опакова (в задната част на бримката).

 

 


12

 

 

– наддаване – от една лицева бримка се изплитат четири (надд. от 1 л.бр. да станат 4 л.бр.) за увеличаване на броя на бримките с три. От една лицева бримка се получават четири нови: в следващата бримка се изплитат една лицева бримка, една опакова бримка, още една лицева бримка и още една опакова бримка.

 

 


 

13

 

 

– наддаване – от една опакова бримка се изплитат четири (надд. от 1 о.бр. да станат 4 о.бр.) за увеличаване на броя на бримките с три. От една опакова бримка се получават четири нови: в следващата бримка се изплитат една опакова бримка, една лицева бримка и още една опакова бримка.

 


 

14

 

 

– наддаване – от една лицев бримка се изплитат една лицева, една наметка, една лицева (надд. от 1 л.бр. се изпл. 1 л.бр., 1 нам., 1 л.бр.) за увеличаване на броя на бримките с две. От една лицева бримка се изплита една лицева бримка, прави се една наметка и се изплита още една лицева бримка.

 


15

 

 

– лицева бримка, изплетена отпред и отзад (л.бр. изпл. отпред и отзад) за увеличаване на броя на бримките с една. Следващата бримка се изплита веднъж като лицева и веднъж като превита лицева (в задната част на бримката).

 


Символи за свиване

 


1

 

-свиване с две лицеви бримки централно (св. 2 л.бр. централно) за намаляване на броя на бримките с две. Една бримка се прехвърля все едно ще се плете опакова; следващата се прехвърля като превита опакова (взима се през задната част, в посока от ляво надясно); двете бримки се връщат на лявата игла; прехвърлят се на дясната все едно ще се плетат лицево; следващата бримка се изплита лицева и двете прехвърлени бримки се премятат през нея.

 


 

2

 

 

– свиване с две опакови бримки централно св. 2 о.бр. централно за намаляване на броя на бримките с две Две бримки се прехвърлят все едно ще се плетат лицево; връщат се на лявата игла; дясната игла се промушва отляво надясно през задната им част и се прехвърлят отново на дясната игла; една бримка се плете опакова и двете прехвърлени бримки се премятат през нея.

 

 


 

3

 

 

– свиване с две опакови бримки централно превити (св. 2 о.бр. превити централно) за намаляване на броя на бримките с две. Дясната игла се промушва отляво надясно през задната част на следващите бримки и едновременно се прехвърлят на дясната игла; една бримка се плете опакова и двете прехвърлени бримки се премятат през нея.

 


 

4

 

 

 

– две лицеви бримки изплетени заедно (2 л.бр. изпл. заедно) за намаляване на броя на бримките с една. Две бримки се изплитат заедно лицево.

 

 

 


 

5

 

 

 

– три лицеви бримки изплетени заедно (3 л.бр. изпл. заедно) за намаляване на броя на бримките с две. Три бримки се изплитат заедно лицево.

 

 

 

 


 

6

 

 

– две лицеви бримки изплетени заедно превити (2 л.бр. изпл. превити заедно) за намаляване на броя на бримките с една. Една бримка се прехвърля опаково върху дясната игла; следващата се прехвърля като превита опакова (взима се през задната част, в посока от ляво надясно); двете прехвърлени бримки се връщат на лявата игла; двете се изплитат заедно лицево.

 

 


7

 

 

– три лицеви бримки изплетени заедно превити  (3 л.бр. изпл. превити заедно) за намаляване на броя на бримките с две. Две бримки се прехвърлят на дяясната игла все едно ще се изплитат опаково; следващата се прехвърля като превита лицева (взима се през задната част, в посока от дясно наляво); и трите прехвърлени бримки се връщат на лявата игла; трите се изплитат заедно като лицева бримка.

 

 


 

8

 

 

 

– две опакови бримки изплетени заедно (2 о.бр. изпл. заедно) за намаляване на броя на бримките с една. Две бримки се изплитат заедно опаково.

 

 


 

9

 

 

– две опакови бримки изплетени заедно превити (2 о.бр. изпл. превити заедно) за намаляване на броя на бримките с една. Една бримка се прехвърля на дясната игла все едно ще се плете лицево; прехвърля се по същия начин още една; двете прехвърлени бримки се връщат на лявата игла; двете бримки се изплитат заедно опаково.

 

 

 


 

10

 

 

 

– три опакови бримки изплетени заедно (3 о.бр. изпл. заедно) за намаляване на броя на бримките с две. Три бримки се изплитат заедно опаково.

 

 

 

 


11

 

 

– три опакови бримки изплетени заедно превити (3 о.бр. изпл. превити заедно) за намаляване на броя на бримките с две. Една бримка се прехвърля на дясната игла все едно ще се плете лицево; прехвърлят се по същия начин още две бримки, една по една; трите прехвърлени бримки се връщат на лявата игла; трите бримки се изплитат заедно опаково.

 

 

 


 

12

 

 

– 1 бримка се прехвърля като лицева; 2 бримки се изплитат заедно; прехвърлените бримки се премятат през лицевата бримка (1 бр. се прехв. като лицева; 2 бр. се изпл. заедно; прехв. бр. се премятат през л.бр.) за намаляване на броя на бримките с две. Една бримка се прехвърля на дясната игла все едно ще се плете лицево; следващите две бримки се изплитат заедно лицево; прехвърлената бримка се премята над новата.

 

 


13

 

 

– 2 бримки се прехвърлят заедно лицево; изплита се 1 лицева бримка; прехвърлените бримки се премятат през лицевата бримка (2 бр. се прехв. заедно лицево; 1 л.бр.; прехв. бр. се премятат през л.бр.) за намаляване на броя на бримките с две. Две бримки се прехвърлят заедно все едно ще се плетат лицево; една бримка се изплита лицева; двете прехвърлени бримки се премятат през лицевата.

 

 


14

 

– две бримки се прехвърлят лицево една по една; връщат се на лявата игла; прехвърлените бримки се изплитат заедно като превити лицеви (2 бр. се прехв. лицево една по една; връщат се на лявата игла; прехв. бр. се изпл. заедно като превити лицеви) за намаляване на броя на бримките с една. Една бримка се прехвърля на дясната игла все едно ще се плете лицево; още една бримка се прехвърля на дясната игла все едно ще се плете лицево; лявата игла се промушва отляво на дясно през предната част на двете бримки и те се изплитат заедно през задната част (като превита).

 

 


 

15

 

– две бримки се прехвърлят лицево една по една; връщат се на лявата игла; прехвърлените бримки се изплитат заедно като превити опакови (2 бр. се прехв. лицево една по една; връщат се на лявата игла; прехв. бр. се изпл. заедно като превити опакови) за намаляване на броя на бримките с една.Една бримка се прехвърля на дясната игла все едно ще се плете лицево; още една бримка се прехвърля на дясната игла все едно ще се плете лицево; двете бримки се връщат на лявата игла; двете се изплитат заедно през задната част като опакови (като дясната игла се промушва от ляво надясно).

 


 

16

 

 

– три бримки се прехвърлят лицево една по една; връщат се на лявата игла; прехвърлените бримки се изплитат заедно като превити опакови (3 бр. се прехв. лицево една по една; връщат се на лявата игла; прехв. бр. се изпл. заедно като превити опакови) за намаляване на броя на бримките с две .Три бримки се прехвърлят една по една на дясната игла все едно ще се плетат лицево; връщат се на лявата игла; трите се изплитат заедно през задната част, като дясната игла се промушва отляво надясно.

 


 

Символи за плетеници (осморки)


 

1

 

 

 

– две лицеви бримки кръстосани наляво (2 л.бр. кръстосани наляво) за плетене на осморки. От лицевата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи пред плетивото; следващата се изплита лицева; бримката от помощната игла се изплита лицева. От опаковата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи пред плетивото; следващата се изплита опакова; бримката от помощната игла се изплита опакова.

 

 


 

2

 

 

 

– две лицеви бримки кръстосани надясно (2 л.бр. кръстосани надясно) за плетене на осморки. От лицевата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи зад плетивото; следващата се изплита лицева; бримката от помощната игла се изплита лицева. От опаковата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи зад плетивото; следващата се изплита опакова; бримката от помощната игла се изплита опакова.

 

 

 


 

3

 

 

 

 

– 1 опакова бримка и 1 лицева бримка кръстосани надясно (1 о.бр. и 1 л.бр. кръстосани надясно) за плетене на осморки. И от лицевата и от опаковата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи пред плетивото; следващата се изплита опакова; бримката от помощната игла се изплита лицева

 

 

 

 


 

4

 

 

 

 

– 1 лицева бримка и 1 опакова бримка кръстосани надясно (1 л.бр. и 1 б.бр. кръстосани надясно) за плетене на осморки. И от лицевата и от опаковата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи зад плетивото; следващата се изплита лицева; бримката от помощната игла се изплита опакова.

 

 

 

 


 

5

– 2 лицеви бримки кръстосани наляво превити (2 л.бр. кръстосани наляво превити) за плетене на осморки. От лицевата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи пред плетивото; следващата се изплита превита лицева; бримката от помощната игла се изплита превита лицева. От опаковата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи пред плетивото; следващата се изплита превита опакова; бримката от помощната игла се изплита превита опакова.

 

 


 

6

 

 

 

– 2 лицеви бримки кръстосани надясно превити (2 л.бр. кръстосани надясно превити) за плетене на осморки. От лицевата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи зад плетивото; следващата се изплита превита лицева; бримката от помощната игла се изплита превита лицева. От опаковата страна: една бримка се оставя на помощна игла и се държи зад плетивото; следващата се изплита превита опакова; бримката от помощната игла се изплита превита опакова.

 

Оставете коментар