Разчитане на схеми и модели за плетене на две игли ( I – ЧАСТ )

Разчитане на схеми (графики) представени със символи. Схемите за плетене на две игли са представени като инструкции, които описват как да се изплете даден модел със стандартни символи и съкращения. Използването на символи улеснява много описването на даден модел, а и неговото разчитане. Всеки символ в графиката представлява дадена бримка, която се изплита само по …