„Грамоти и сертификати“ се използват за отличаване, признаване и поощряване на постижения в различни области и обстоятелства. Тези документи имат символична и официална стойност и служат за подчертаване на индивидуални или колективни постижения.

Showing all 4 results